greased lightning

31 tekstów – auto­rem jest greased lightning.

Choin­ka rozświet­lała duży pokój, zza szkla­nej ściany niebo mru­gało gwiaz­da­mi, dziec­ko spało pod ko­cykiem w mi­sie, a może miało zam­knięte po­wieki. Za ok­nem cichły szyb­kie kro­ki i niosło się echo kolędy...
Na stole
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 grudnia 2016, 03:18

ZŁO ma zbyt zgorzkniałe RY­SY,
by nie rzu­cało się w OCZY. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 5 lutego 2016, 04:55

Żeby TRA­FIĆ do niektórych ludzi, trze­ba spra­wić, żeby uważnie SŁUCHALI. 

myśl dnia z 9 lipca 2016 roku
zebrała 51 fiszek • 16 stycznia 2016, 01:58

Mówi­li o miłości pat­rząc na polną ścieżkę za­rośniętą chwas­ta­mi, mówi­li o miłości nad brze­giem nies­po­koj­nej wo­dy, mówi­li o miłości przed wiej­skim kościołem i w szu­mie wiel­kiego mias­ta mówi­li o miłości...
Mówi­li, bo łat­wiej MÓWIĆ niż KOCHAĆ........... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 11 grudnia 2015, 03:31

Roz­bi­te lus­tro skrzy się na czar­no, ka­wałek wbi­ty w dłoń, tę dłoń, która jeszcze wczo­raj trzy­mała życie za war­kocze, gdzieś w kącie przyczaił się drwiący szept, szyb­kie kro­ki na scho­dach, przy drzwiach płacze pies....
Wejdź nadziejo , jeszcze ktoś oddycha... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 6 grudnia 2015, 02:39

W za­ciszu sta­rego strychu uk­ryły się zmęczo­ne głodem pta­ki, prze­kar­mione nadzieją za­pom­niały od­le­cieć. Cier­pki­mi ok­rucha­mi światła może ktoś jeszcze raz poz­wo­li zaufać skrzydłom. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 29 listopada 2015, 04:12

Noc roz­pycha się łok­ciami w mo­jej głowie, z nieba spadła os­tatnia krop­la deszczu i roz­biła swój los o zim­ny pa­rapet, pisk opon za ro­giem i os­tatni krzyk. Kasztan upuścił je­dyny liść. Nie, nie spieszę się do snu. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 21 listopada 2015, 03:31

Ciemną nocą kołyszą się myśli, białe, czar­ne, obu­te w cias­ne trze­wiki. Gdzieś spadła gwiaz­da, parę osób cze­ka na spóźniony auto­bus, ale nikt nie usłyszał. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 listopada 2015, 03:12

Kto po­maga in­nym, naj­pierw po­maga sobie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 listopada 2015, 04:47

W doj­rzałym oku dziecin­na łza
- star­czy smutek. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 12 listopada 2015, 03:26

greased lightning

greased lightning

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Aktywność

12 kwietnia 2017, 18:02PINGWINIOWATY sko­men­to­wał tek­st Mówi­li o miłości [...]

11 kwietnia 2017, 02:49greased lightning sko­men­to­wał tek­st Serce nie ma li­mitu [...]

2 kwietnia 2017, 01:55greased lightning sko­men­to­wał tek­st Samotne ser­ca są smut­ne.  

2 kwietnia 2017, 01:54greased lightning sko­men­to­wał tek­st W nie­dzieli jest ja­kiś [...]

2 kwietnia 2017, 01:51greased lightning sko­men­to­wał tek­st Trele

19 lutego 2017, 02:52Magness sko­men­to­wał tek­st Rozbite lus­tro skrzy się [...]

19 lutego 2017, 02:37greased lightning sko­men­to­wał tek­st Trele

19 lutego 2017, 02:34greased lightning sko­men­to­wał tek­st Mam ko­ta, głas­kam go, [...]

19 lutego 2017, 02:20greased lightning sko­men­to­wał tek­st Krople